top of page
Bilde av lafta  hytte

Hytter og restaurering 

Har du ein hyttedraum? 

Har du travle dagar og berre ynskjer å nyte hyttelivet, med minst muleg arbeid, så har vi kanskje gode løysingar for deg?

Du treng ikkje gi slepp på komfort om du vil ha ei ekte tømmerhytte. Gamle handverkstradisjonar kombinert med nye metodar gjer at du kan få det som du vil. Vi har sjølvsagt gode råd og tips, men det er dine ynskje som er viktigast. Vi byggjer hytter i vanleg reisverk eller handlafta tømmer med norsk kvalitet.

Nybygg og restaurering 

Rysstad Laftebygg er mest kjent for hytter og laft. Me er også eit byggefirma med lang erfaring og byggjer mellom anna hus i reisverk og lafteteknikk. Når hus forfell og blir gamle treng dei rehabilitering. Fortvil ikkje: Gamle hus kan bli som nye med vår hjelp, samstundes som særpreg og historie vert ivareteke. Me byggjer etter teikningar frå arkitekt eller etter dine eigne idear og forslag.

 Kontakt oss

Mandag- Fredag:           07-15
 

Adresse: Rysstad industriveg 22, 4748 Rysstad

bottom of page