top of page
Gapahuk4_edited.jpg

Gapahuker

Eit byggverk som opprinneleg vart bruka som overnattingsstad. Den har tre vegger og tak, eventuelt to sidevegger og skråtak heilt ned på baksida. Vi bygger i utgangspunktet gapahuk med to ulike metodar, stavlaft og handlaft, og du kan velje om du vil ha torvtak eller ikkje.

Gapahuk frå oss leverast heile eller som byggesett, klargjort for torvtak. Den kan leverast i andre storleikar og med tak av impregnert tre eller shingel. Sitjebenkar følgjer også med. Det følgjer det med vegleiing for montering. Vi kan sjølvsagt lage grunn, fundament og montere dersom det er ynskje om dette.

Utforsk prislista under for våre ulike gapahukmodellar.

Merk at prisane er knytt til det tilhøyrande biletet. For full forståing av design og funksjonar, anbefaler vi å sjå på vedlagte bilete saman med prislista.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. Vi hjelper deg med å finne den perfekte gapahuken!

 Kontakt oss

Mandag- Fredag:           07-15
 
Adresse: Rysstad industriveg 22, 4748 Rysstad
bottom of page